Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 4 lipca 2020 r.

imieniny: Aurelia, Malwina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Informacja o petycjach

Strona główna » Petycje » Informacja o petycjach

Podtytuł: Składanie petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Załatwienie petycji:

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do
rozpatrzenia petycji, przesyłają niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do
właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.
Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej
sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.
Petycja niezawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez
rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycje można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

Informacja o petycjach:

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach, corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Źródło informacji: UM Skierniewice. Data utworzenia: 2016-06-27.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-06-27 10:59:42.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2016-06-27 10:59:42.
czytano: 1427 razy, id: 8029
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-26
Aktualizacja załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-26
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2018-11-26
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2016-06-27
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020