Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceponiedziałek, 30 listopada 2020 r.

imieniny: Andrzej, Maura

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Stypendium Miasta Skierniewice

Strona główna » Stypendia i nagrody » Stypendium Miasta Skierniewice

Podtytuł: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Osoby  zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury  mają możliwość wystąpienia do Prezydenta Miasta Skierniewice z wnioskiem o przyznanie stypendium  za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Stypendium można otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok realizacji programu stypendialnego. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w wysokości od 250 złotych do 1.000 złotych.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w Sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendium Miasta Skierniewice oraz jego wysokość określa UCHWAŁA NR XXXII/11/13 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 31 stycznia 2013 r.

Źródło informacji: Magdalena Włochacz. Data utworzenia: 2016-09-27.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-09-27 13:14:08.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2016-09-27 13:14:08.
czytano: 2716 razy, id: 8284
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-09-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-27
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2016-09-27
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020