Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicesobota, 24 października 2020 r.

imieniny: Areta, Marta

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: W sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 99/09
Prezydenta Miasta Skierniewice
Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 23 lipca 2009 r.


W sprawie wyznaczenia koordynatora miejskiego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póĽn. zm.), § 3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyznacza koordynatora miejskiego do nadzorowania i koordynowania przygotowań i realizacji zadań wynikających z obowiązku funkcjonowania publicznych urządzeń w wodę w warunkach specjalnych na terenie Miasta Skierniewice zwanego dalej „koordynatorem”.

§ 2. Na koordynatora wyznacza się Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” spółka z o.o. w Skierniewicach.

§ 3. Koordynator uzgadnia projekty budowlane i dokumentacje w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego (programy, koncepcje) inwestycji w zakresie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę pod względem spełnienia wymagań techniczno – projektowych i techniczno – eksploatacyjnych na wypadek skażeń, klęsk żywiołowych i innych.

§ 4. Zobowiązuję koordynatora do opracowania dokumentacji planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Zakres i treść dokumentacji określa załącznik do zarządzenia.

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Leszek Trębski

Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-08-17 14:43:21.
Zatwierdził do publikacji: Wiesław Świniarski. Data publikacji: 2009-08-17 14:43:21.
czytano: 1443 razy, id: 3056
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-08-17
Dodanie załącznika/ załączników


2009-08-17
Nowa wiadomość


Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020