Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 2 czerwca 2020 r.

imieniny: Marianna, Marzena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Uchwała numer: XLI/146/08

Z dnia: 30 paĽdziernika 2008r.

W sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta SkierniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.
558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr
17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz.
974; Nr 173, poz. 1218/ oraz § 4 ust. 3 Statutu Miasta Skierniewice
stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Skierniewice Nr XII/80/03
z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Skierniewice /Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 278; poz.
2449, zm. z 2006 roku Nr 361; poz. 2795/ Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1.  
Wyraża
się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Skierniewice przez Centrum
Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska
w Krakowie do celów upowszechniania projektu p.n „Identyfikacja i
analiza potrzeb edukacyjnych ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego
w Skierniewicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miasta
Anna Janus


Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2009-01-28 15:24:47.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2009-01-28 15:24:47.
czytano: 1840 razy, id: 3334
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-01-28
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział: Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2020